BAZNA EDUKACIJA EKSTENZIJE TREPAVICA /  10 časova / 150 Euro / SLIKE polaznike

(klasična tehnika 1:1) Edukacija obuhvata teoretski i praktični deo na modelu. 

Program edukacije:

• Upoznavanje sa proizvodima

• Teoretski deo (30 minuta)

• Priprema radnog prostora i pribora

• Rad na modelu

• Pravilna aplikacija, pravilno držanje pinceta i pravilno doziranje lepka

• Odabir vrste ekstenzija, oblika, debljine i dužine

• Lash styling, lash mapping (prema obliku oka) 

• Pravilan položaj tela prilikom aplikacije ekstenzija

•tehnika fotografisanja trepavica

•obrada fotografije

•marketing na društvenim mrežama

Za ovu edukaciju potrebno je imati modela. 

Svim polaznicima obezbedjena detaljna skripta koja pored obaveznog dela o trepavicama, njihovom rastu, razvoju, građi, sadrži i i detaljan postupak rada.

Posle uspješno završene edukacije polaznici dobijaju međunarodno priznat sertifikat DPalavestra Academy na engleskom i mogućnost kupovine start paket za dalji rad, sa popustom. 

Besplatan pristup svim grupa za edukaciju u oblasti reklame i razvoja posla na društvenim mrežama, podrške u daljem radu. 

Using Format