"3 u 1 LASH LIFT & Brow Lift" edukacija / 1 Dan / 80 Euro / SLIKE polaznike


Lash lift & Bojenje & Botoks (brow lift/laminacija obrva)

Edukacija obuhvata teoretski i praktičan deo na modelu.

Program edukacije:

• Upoznavanje sa proizvodima

• Teoretski deo (30 minuta)

• Priprema radnog prostora i pribora

• Rad na modelu

• Pravilna aplikacija i odabir šablona

• Uvijanje trepavica

• Farbanje trepavica

• Botoks trepavica

• Laminacija obrva

• Tehnika fotografisanja trepavica

• Obrada fotografije

• Marketing na društvenim mrežama


Izuzetno lep i jako popularan tretman, koji se sve više traži. Možete ga ponuditi skoro svim klijentima.

Ne zahteva nikakvo znanje i iskustvo u radu sa trepavicama. 

Tretman je upotpunjen farbanjem trepavica, kao i botoks tretmanom, koji neguje i hrani trepavice. 

Uz edukaciju Lash Lift, radimo i edukaciju Brow Lift, laminacije obrva.

Za ovu edukaciju potrebno je imati modela. 

Svim polaznicima obezbedjena detaljna skripta koja pored obaveznog dela o trepavicama, njihovom rastu, razvoju, gradji, sadrži i i detaljan postupak rada.

Posle uspjesno zavrsene edukacije polaznici dobijaju međunarodno prepoznat sertifikat DPalavestra Academy na engleskom i mogućnost kupovine start paketa za dalji rad. 

Besplatan pristup svim grupa za edukaciju u oblasti reklame i razvoja posla na društvenim mrežama, podrška u daljem radu. 

Using Format